Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : -----

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
JLF2863 15010 890304145143 LOH FOOK YUEN
890304145143
67,KAMPUNG SANGLANG ----- 82100 AYER BALOI
JOHOR
aktif 0
281098
2022-07-11 13:30:14 2022-10-09 3 bulan BP2022283851 2022J0100001504 300.00
JLF2863 15354 890304145143 LOH FOOK YUEN
890304145143
67,KAMPUNG SANGLANG ----- 82100 AYER BALOI
JOHOR
aktif 0
281098
2022-09-26 16:23:36 2023-01-08 3 bulan BP2022290677 2022J0100005105 300.00
JLF2863 15934 890304145143 LOH FOOK YUEN
890304145143
67,KAMPUNG SANGLANG ----- 82100 AYER BALOI
JOHOR
aktif 0
280115
bil baru dibuat secara manual kerana masalah sistem eplk 2023-01-03 14:57:16 2023-02-07 1 bulan BP20230100463 2023K1400000060 100.00
JLF2863 16385 890304145143 LOH FOOK YUEN
890304145143
67,KAMPUNG SANGLANG ----- 82100 AYER BALOI
JOHOR
aktif 0
281096
no bil asal : BP2023301131 dibatalkan kerana salah tarikh tamat 2023-02-02 08:33:48 2023-03-05 1 bulan BP20230202776 2023K1400000251 100.00
JLF2863 16855 890304145143 LOH FOOK YUEN
890304145143
67,KAMPUNG SANGLANG ----- 82100 AYER BALOI
JOHOR
aktif 0
280116
2023-03-08 15:02:26 2023-04-07 1 bulan BP2023302693 2023K1400000428 100.00
JLF2863 17097 890304145143 LOH FOOK YUEN
890304145143
67,KAMPUNG SANGLANG ----- 82100 AYER BALOI
JOHOR
aktif 0
280115
2023-04-04 13:58:44 2023-05-08 1 bulan BP2023303225 2023K1400000495 100.00
JLF2863 17368 890304145143 LOH FOOK YUEN
890304145143
67,KAMPUNG SANGLANG ----- 82100 AYER BALOI
JOHOR
aktif 0
280115
2023-05-02 15:48:56 2023-06-08 1 bulan BP2023303813 2023K1400000743 100.00

Jumlah Keseluruhan

1,100.00