Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : BESTARI JAYA 11, TAMAN NUSA BESTARI JAYA

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
JNM6591 4178 770627086276 HONG SIEW HOON
770627086276
BLOK C4-15 NUSAVILLA BESTARI JAYA 11, TAMAN NUSA BESTARI JAYA 81300 SKUDAI
JOHOR
004247 tamat 0
921009016954
2017-11-29 08:38:56 2018-02-27 3 bulan BP2017102219 2017J0800013604 300.00
JNM6591 5537 770627086276 HONG SIEW HOON
770627086276
BLOK C4-15 NUSAVILLA BESTARI JAYA 11, TAMAN NUSA BESTARI JAYA 81300 SKUDAI
JOHOR
004891 tamat 0
921009016954
2018-02-22 11:57:27 2018-05-29 3 bulan BP2018120693 2018J0800005046 300.00
JNM6591 6188 770627086276 HONG SIEW HOON
770627086276
BLOK C4-15 NUSAVILLA BESTARI JAYA 11, TAMAN NUSA BESTARI JAYA 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-05-28 09:44:45 2018-08-28 3 bulan BP2018136888 2018J0800011437 300.00
JSY4591 6865 770627086276 HONG SIEW HOON
770627086276
BLOK C4-15 NUSAVILLA BESTARI JAYA 11, TAMAN NUSA BESTARI JAYA 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-08-28 10:46:08 2018-11-26 3 bulan BP2018154304 2018J0800020260 300.00
JSY4591 7457 770627086276 HONG SIEW HOON
770627086276
BLOK C4-15 NUSAVILLA BESTARI JAYA 11, TAMAN NUSA BESTARI JAYA 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
270168
2018-11-21 11:38:03 2019-02-25 3 bulan BP2018163855 2018J0800026280 300.00
JSY4591 9510 770627086276 HONG SIEW HOON
770627086276
BLOK C4-15 NUSAVILLA BESTARI JAYA 11, TAMAN NUSA BESTARI JAYA 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
280107
2019-03-04 08:12:16 2019-06-02 3 bulan BP2019177930 2019J0700009485 300.00
JSY4591 10239 770627086276 HONG SIEW HOON
770627086276
BLOK C4-15 NUSAVILLA BESTARI JAYA 11, TAMAN NUSA BESTARI JAYA 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
280112
2019-06-03 12:31:09 2019-09-01 3 bulan BP2019189409 2019J0600007203 300.00
JSY4591 10934 770627086276 HONG SIEW HOON
770627086276
BLOK C4-15 NUSAVILLA BESTARI JAYA 11, TAMAN NUSA BESTARI JAYA 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
280115
2019-09-03 13:58:29 2019-12-02 3 bulan BP2019198145 2019J0600020614 300.00
JSY4591 11572 770627086276 HONG SIEW HOON
770627086276
BLOK C4-15 NUSAVILLA BESTARI JAYA 11, TAMAN NUSA BESTARI JAYA 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
280115
2019-12-01 12:14:55 2020-03-02 3 bulan BP2019208316 2019J0500018893 300.00
JSY4591 12576 770627086276 HONG SIEW HOON
770627086276
BLOK C4-15 NUSAVILLA BESTARI JAYA 11, TAMAN NUSA BESTARI JAYA 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
280111
2020-03-02 08:00:36 2020-06-01 3 bulan BP2020219978 2020J0600016067 300.00

Jumlah Keseluruhan

3,000.00