Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : BUNTONG SATU

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
JRQ290 6613 910618086663 MATHANRAJA A/L MANY
910618086663
NO 37, LALUAN SUNGAI PARI 18 BUNTONG SATU 30200 IPOH
PERAK
tamat 0
921009016954
2018-07-29 15:40:40 2018-10-27 3 bulan BP2018148525 2018J0800017108 300.00
JRQ290 7236 910618086663 MATHANRAJA A/L MANY
910618086663
NO 37, LALUAN SUNGAI PARI 18 BUNTONG SATU 30200 IPOH
PERAK
tamat 0
270168
2018-10-28 13:29:37 2019-01-26 3 bulan BP2018161304 2018J0800024800 300.00
JRQ290 9193 910618086663 MATHANRAJA A/L MANY
910618086663
NO 37, LALUAN SUNGAI PARI 18 BUNTONG SATU 30200 IPOH
PERAK
tamat 0
281077
2019-01-27 12:51:31 2019-04-27 3 bulan BP2019173390 2019J0700003295 300.00
JRQ290 9917 910618086663 MATHANRAJA A/L MANY
910618086663
NO 37, LALUAN SUNGAI PARI 18 BUNTONG SATU 30200 IPOH
PERAK
tamat 0
280117
2019-04-28 11:37:07 2019-07-27 3 bulan BP2019185828 2019J0700018511 300.00
JRQ290 10666 910618086663 MATHANRAJA A/L MANY
910618086663
NO 37, LALUAN SUNGAI PARI 18 BUNTONG SATU 30200 IPOH
PERAK
tamat 0
281077
2019-07-28 15:28:21 2019-10-26 3 bulan BP2019194966 2019J0500008773 300.00
JRQ290 11364 910618086663 MATHANRAJA A/L MANY
910618086663
NO 37, LALUAN SUNGAI PARI 18 BUNTONG SATU 30200 IPOH
PERAK
tamat 0
280115
2019-11-10 14:45:33 2020-02-08 3 bulan BP2019205656 2019J0700038079 300.00
JRQ290 12442 910618086663 MATHANRAJA A/L MANY
910618086663
NO 37, LALUAN SUNGAI PARI 18 BUNTONG SATU 30200 IPOH
PERAK
tamat 0
280115
2020-02-16 12:19:21 2020-05-16 3 bulan BP2020218275 2020J0200002370 300.00

Jumlah Keseluruhan

2,100.00