Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : JALAN ARA 10

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
SMF1391 17650 960731135450 NUR FARAH SYAHERRA BINTI AHMAD BAHMAN
960731135450
NO,11311 JALAN ARA 10 81000 KULAI
JOHOR
aktif 0
281098
2023-05-30 10:17:14 2023-06-29 1 bulan BP2023304460 2023J0100003016 100.00
SMF1391 18002 960731135450 NUR FARAH SYAHERRA BINTI AHMAD BAHMAN
960731135450
NO,11311 JALAN ARA 10 81000 KULAI
JOHOR
aktif 0
281098
2023-07-05 09:23:50 2023-08-04 1 bulan BP2023305716 2023J0100003599 100.00
SMF1391 18255 960731135450 NUR FARAH SYAHERRA BINTI AHMAD BAHMAN
960731135450
NO,11311 JALAN ARA 10 81000 KULAI
JOHOR
aktif 0
281098
2023-08-02 08:51:12 2023-09-04 1 bulan BP2023306566 2023J0100004029 100.00
SMF1391 18606 960731135450 NUR FARAH SYAHERRA BINTI AHMAD BAHMAN
960731135450
NO,11311 JALAN ARA 10 81000 KULAI
JOHOR
aktif 0
280115
2023-09-05 14:48:58 2023-10-05 1 bulan BP2023307550 2023K1300002045 100.00

Jumlah Keseluruhan

400.00