Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : JALAN BAGAN TAMAN RIA

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
PHG7983 12599 771115076204 TENG HOEY CHYI
771115076204
1024 LORONG RIA 5/6 JALAN BAGAN TAMAN RIA 09400 PADANG SERAI
KEDAH
tamat 0
280115
2020-03-05 11:26:18 2020-06-03 3 bulan BP2020220610 2020J0600017388 300.00
PHG7983 12947 771115076204 TENG HOEY CHYI
771115076204
1024 LORONG RIA 5/6 JALAN BAGAN TAMAN RIA 09400 PADANG SERAI
KEDAH
tamat 0
280111
2020-06-15 15:08:01 2020-09-13 3 bulan BP2020224608 2020J0700018978 300.00

Jumlah Keseluruhan

600.00