Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : JALAN BESTARI 5/5

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
JLS8606 4354 780620015837 GOO SWEE TIAM
780620015837
NO 33-1B BLOK D JALAN BESTARI 5/5 81300 SKUDAI
JOHOR
004424 tamat 0
921009016954
2017-12-21 14:52:20 2018-03-21 3 bulan BP2017107583 2017J0800015617 300.00
JLS8606 5744 780620015837 GOO SWEE TIAM
780620015837
NO 33-1B BLOK D JALAN BESTARI 5/5 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-03-21 11:17:17 2018-06-20 3 bulan BP2018125791 2018J0800006981 300.00
JLS8606 6346 780620015837 GOO SWEE TIAM
780620015837
NO 33-1B BLOK D JALAN BESTARI 5/5 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-06-20 11:53:13 2018-09-19 3 bulan BP2018140629 2018J0800013319 300.00
JLS8606 6982 780620015837 GOO SWEE TIAM
780620015837
NO 33-1B BLOK D JALAN BESTARI 5/5 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-09-19 11:20:50 2018-12-19 3 bulan BP2018156169 2018J0800021588 300.00
JTD8606 7630 780620015837 GOO SWEE TIAM
780620015837
NO 33-1B BLOK D JALAN BESTARI 5/5 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
310004
2018-12-26 13:38:43 2019-03-26 3 bulan BP2018170019 2018J0800029112 300.00
JTD8606 9713 780620015837 GOO SWEE TIAM
780620015837
NO 33-1B BLOK D JALAN BESTARI 5/5 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
280110
2019-03-26 11:06:33 2019-06-25 3 bulan BP2019181629 2019J0700014723 300.00
JTD8606 10428 780620015837 GOO SWEE TIAM
780620015837
NO 33-1B BLOK D JALAN BESTARI 5/5 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
281077
2019-06-26 10:26:21 2019-09-24 3 bulan BP2019191197 2019J0400004516 300.00
JTD8606 11088 780620015837 GOO SWEE TIAM
780620015837
NO 33-1B BLOK D JALAN BESTARI 5/5 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
280115
2019-09-25 11:01:48 2019-12-24 3 bulan BP2019200843 2019J0700034893 300.00
JTD8606 11752 780620015837 GOO SWEE TIAM
780620015837
NO 33-1B BLOK D JALAN BESTARI 5/5 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
280115
2019-12-26 12:50:41 2020-03-25 3 bulan BP2019211334 2019J0700041711 300.00
JTD8606 12743 780620015837 GOO SWEE TIAM
780620015837
NO 33-1B BLOK D JALAN BESTARI 5/5 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
280111
2020-05-12 13:46:54 2020-08-10 3 bulan BP2020222563 2020J0500017498 300.00

Jumlah Keseluruhan

3,000.00