Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : JALAN PERSIARAN NUSA PERDANA

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
JRY2106 3976 611215106279 DINAKARAN A/L YESUPILLAI
611215106279
A-04-07, BLOK A, NUSA PERDANA APARTMENT JALAN PERSIARAN NUSA PERDANA 81200 SKUDAI
JOHOR
004044 tamat 0
921009016954
2017-11-07 11:17:12 2018-02-05 3 bulan BP201799499 2017J0800012399 300.00
JRY2106 5644 611215106279 DINAKARAN A/L YESUPILLAI
611215106279
A-04-07, BLOK A, NUSA PERDANA APARTMENT JALAN PERSIARAN NUSA PERDANA 81200 SKUDAI
JOHOR
005005 tamat 0
921009016954
2018-03-06 16:09:00 2018-06-04 3 bulan BP2018123278 2018J0800006037 300.00
JRY2106 6232 611215106279 DINAKARAN A/L YESUPILLAI
611215106279
A-04-07, BLOK A, NUSA PERDANA APARTMENT JALAN PERSIARAN NUSA PERDANA 81200 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
270043
2018-06-04 08:25:28 2018-09-03 3 bulan BP2018137966 2018J0800011984 300.00
JRY2106 6923 611215106279 DINAKARAN A/L YESUPILLAI
611215106279
A-04-07, BLOK A, NUSA PERDANA APARTMENT JALAN PERSIARAN NUSA PERDANA 81200 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-09-10 08:05:44 2018-12-09 3 bulan BP2018155358 2018J0800020950 300.00
JRY2106 7588 611215106279 DINAKARAN A/L YESUPILLAI
611215106279
A-04-07, BLOK A, NUSA PERDANA APARTMENT JALAN PERSIARAN NUSA PERDANA 81200 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
270168
2018-12-17 11:08:16 2019-03-17 3 bulan BP2018168539 2018J0800028459 300.00
JRY2106 9684 611215106279 DINAKARAN A/L YESUPILLAI
611215106279
A-04-07, BLOK A, NUSA PERDANA APARTMENT JALAN PERSIARAN NUSA PERDANA 81200 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
280105
2019-03-24 11:46:45 2019-06-22 3 bulan BP2019181319 2019J0700014260 300.00
JRY2106 10377 611215106279 DINAKARAN A/L YESUPILLAI
611215106279
A-04-07, BLOK A, NUSA PERDANA APARTMENT JALAN PERSIARAN NUSA PERDANA 81200 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
280131
2019-06-19 08:56:39 2019-09-21 3 bulan BP2019190516 2019J0600008359 300.00
JRY2106 11135 611215106279 DINAKARAN A/L YESUPILLAI
611215106279
A-04-07, BLOK A, NUSA PERDANA APARTMENT JALAN PERSIARAN NUSA PERDANA 81200 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
280120
2019-10-01 15:34:48 2019-12-30 3 bulan BP2019201376 2019J0400016391 300.00
JRY2106 11847 611215106279 DINAKARAN A/L YESUPILLAI
611215106279
A-04-07, BLOK A, NUSA PERDANA APARTMENT JALAN PERSIARAN NUSA PERDANA 81200 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
280111
2020-01-05 15:22:35 2020-04-04 3 bulan BP2020212482 2020J0600000878 300.00

Jumlah Keseluruhan

2,700.00