Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : JALAN TEMBAGA MERAH 9, TAMAN SRI SKUDAI

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
BLK4040 15339 821106015939 LAW KING LEONG
821106015939
NO 33 JALAN TEMBAGA MERAH 9, TAMAN SRI SKUDAI 81300 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
281096
2022-09-25 10:46:28 2022-12-24 3 bulan BP2022290466 2022K1400000629 300.00
BLK4040 16003 821106015939 LAW KING LEONG
821106015939
NO 33 JALAN TEMBAGA MERAH 9, TAMAN SRI SKUDAI 81300 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
281098
2023-01-08 08:58:44 2023-02-07 1 bulan BP2023300447 2023J0100000411 100.00
BLK4040 16456 821106015939 LAW KING LEONG
821106015939
NO 33 JALAN TEMBAGA MERAH 9, TAMAN SRI SKUDAI 81300 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
281098
2023-02-06 12:15:22 2023-03-10 1 bulan BP2023301233 2023J0100001197 100.00
BLK4040 16866 821106015939 LAW KING LEONG
821106015939
NO 33 JALAN TEMBAGA MERAH 9, TAMAN SRI SKUDAI 81300 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
281098
2023-03-12 10:50:36 2023-04-11 1 bulan BP2023302734 2023J0100001918 100.00
BLK4040 17196 821106015939 LAW KING LEONG
821106015939
NO 33 JALAN TEMBAGA MERAH 9, TAMAN SRI SKUDAI 81300 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
281098
2023-04-10 08:40:50 2023-05-12 1 bulan BP2023303418 2023J0100002355 100.00
BLK4040 17675 821106015939 LAW KING LEONG
821106015939
NO 33 JALAN TEMBAGA MERAH 9, TAMAN SRI SKUDAI 81300 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
281098
2023-06-04 08:36:43 2023-07-04 1 bulan BP2023304639 2023J0100003049 100.00
BLK4040 18102 821106015939 LAW KING LEONG
821106015939
NO 33 JALAN TEMBAGA MERAH 9, TAMAN SRI SKUDAI 81300 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
281098
2023-07-10 08:46:18 2023-08-09 1 bulan BP2023305921 2023J0100003721 100.00
BLK4040 18406 821106015939 LAW KING LEONG
821106015939
NO 33 JALAN TEMBAGA MERAH 9, TAMAN SRI SKUDAI 81300 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
281098
2023-08-09 10:52:30 2023-09-09 1 bulan BP2023306810 2023J0100004238 100.00
BLK4040 18694 821106015939 LAW KING LEONG
821106015939
NO 33 JALAN TEMBAGA MERAH 9, TAMAN SRI SKUDAI 81300 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
281098
2023-09-12 09:32:48 2023-10-12 1 bulan BP2023307781 2023J0100004688 100.00
BLK4040 18934 821106015939 LAW KING LEONG
821106015939
NO 33 JALAN TEMBAGA MERAH 9, TAMAN SRI SKUDAI 81300 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
281098
2023-10-09 11:47:37 2023-11-12 1 bulan BP2023308577 2023J0100005078 100.00
BLK4040 19222 821106015939 LAW KING LEONG
821106015939
NO 33 JALAN TEMBAGA MERAH 9, TAMAN SRI SKUDAI 81300 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
280115
2023-11-13 08:47:49 2023-12-13 1 bulan BP2023309706 2023J0100005720 100.00
BLK4040 19453 821106015939 LAW KING LEONG
821106015939
NO 33 JALAN TEMBAGA MERAH 9, TAMAN SRI SKUDAI 81300 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
281098
2023-12-10 10:06:45 2024-01-13 1 bulan BP2023310759 2023J0100006196 100.00
BLK4040 19725 821106015939 LAW KING LEONG
821106015939
NO 33 JALAN TEMBAGA MERAH 9, TAMAN SRI SKUDAI 81300 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
280115
2024-01-15 09:16:05 2024-02-14 1 bulan BP2024311983 2024J0100000475 100.00
BLK4040 19953 821106015939 LAW KING LEONG
821106015939
NO 33 JALAN TEMBAGA MERAH 9, TAMAN SRI SKUDAI 81300 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
280115
2024-02-19 09:02:23 2024-03-20 1 bulan BP2024312963 2024J0100001041 100.00

Jumlah Keseluruhan

1,600.00