Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : JEMENTAH

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
JRV6177 4301 880517235071 TAN KAI BOON
880517235071
A-100 KAMPUNG BARU JEMENTAH 85200 SEGAMAT
JOHOR
004371 tamat 0
921009016954
2017-12-17 08:19:26 2018-03-17 3 bulan BP2017105523 2017J0800014869 300.00
JRV6177 5709 880517235071 TAN KAI BOON
880517235071
A-100 KAMPUNG BARU JEMENTAH 85200 SEGAMAT
JOHOR
tamat 0
270043
2018-03-18 11:47:57 2018-06-16 3 bulan BP2018125082 2018J0800006709 300.00
JRV6177 6362 880517235071 TAN KAI BOON
880517235071
A-100 KAMPUNG BARU JEMENTAH 85200 SEGAMAT
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-06-24 11:54:11 2018-12-21 6 bulan BP2018141035 2018J0800013482 600.00
JRV6177 7480 880517235071 TAN KAI BOON
880517235071
A-100 KAMPUNG BARU JEMENTAH 85200 SEGAMAT
JOHOR
tamat 0
270168
2018-11-25 12:40:13 2019-06-20 6 bulan BP2018164230 2018J0800026424 600.00
JRV6177 10325 880517235071 TAN KAI BOON
880517235071
A-100 KAMPUNG BARU JEMENTAH 85200 SEGAMAT
JOHOR
tamat 0
280112
2019-06-12 15:03:30 2019-12-18 6 bulan BP2019189936 2019J0400003937 600.00
JRV6177 11676 880517235071 TAN KAI BOON
880517235071
A-100 KAMPUNG BARU JEMENTAH 85200 SEGAMAT
JOHOR
tamat 0
280115
2019-12-15 16:13:10 2020-06-16 6 bulan BP2019210090 2019J0600028316 600.00
JRV6177 14795 880517235071 TAN KAI BOON
880517235071
A-100 KAMPUNG BARU JEMENTAH 85200 SEGAMAT
JOHOR
aktif 0
281096
2022-07-03 16:03:27 2022-10-01 3 bulan BP2022283146 2022J0100001064 300.00
JRV6177 15510 880517235071 TAN KAI BOON
880517235071
A-100 KAMPUNG BARU JEMENTAH 85200 SEGAMAT
JOHOR
aktif 0
281098
2022-10-02 14:38:50 2022-12-31 3 bulan BP2022291336 2022J0100005423 300.00

Jumlah Keseluruhan

3,600.00