Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : LARKIN JAYA,

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
JHN5500 12526 660513015261 MOHD ISA BIN SULAIMAN
660513015261
NO,9 JALAN RAHA UDANG LARKIN JAYA, 80350 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280115
2020-02-23 14:24:01 2020-05-23 3 bulan BP2020219083 2020J0800005692 300.00
JHN5500 12888 660513015261 MOHD ISA BIN SULAIMAN
660513015261
NO,9 JALAN RAHA UDANG LARKIN JAYA, 80350 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280115
2020-06-01 09:58:43 2020-08-30 3 bulan BP2020223327 2020J0200008779 300.00
JHN5500 15174 660513015261 MOHD ISA BIN SULAIMAN
660513015261
NO,9 JALAN RAHA UDANG LARKIN JAYA, 80350 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
281098
2022-08-01 12:30:52 2022-10-30 3 bulan BP2022285902 2022J0100002885 300.00
JHN5500 18593 660513015261 MOHD ISA BIN SULAIMAN
660513015261
NO,9 JALAN RAHA UDANG LARKIN JAYA, 80350 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
281098
2023-09-04 14:05:01 2023-10-04 1 bulan BP2023307514 2023J0100004566 100.00
JHN5500 18794 660513015261 MOHD ISA BIN SULAIMAN
660513015261
NO,9 JALAN RAHA UDANG LARKIN JAYA, 80350 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
280115
2023-10-02 12:27:27 2023-11-04 1 bulan BP2023308231 2023K1300002184 100.00
JHN5500 19093 660513015261 MOHD ISA BIN SULAIMAN
660513015261
NO,9 JALAN RAHA UDANG LARKIN JAYA, 80350 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
280115
2023-11-02 14:16:02 2023-12-05 1 bulan BP2023309273 2023J0100005534 100.00
JHN5500 19305 660513015261 MOHD ISA BIN SULAIMAN
660513015261
NO,9 JALAN RAHA UDANG LARKIN JAYA, 80350 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
281098
2023-12-03 09:13:11 2024-01-05 1 bulan BP2023310463 2023J0100006028 100.00
JHN5500 19541 660513015261 MOHD ISA BIN SULAIMAN
660513015261
NO,9 JALAN RAHA UDANG LARKIN JAYA, 80350 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
281098
2023-12-31 12:08:40 2024-02-05 1 bulan BP2023311438 2023J0100006672 100.00
JHN5500 19786 660513015261 MOHD ISA BIN SULAIMAN
660513015261
NO,9 JALAN RAHA UDANG LARKIN JAYA, 80350 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
280115
2024-01-31 12:17:01 2024-03-07 1 bulan BP2024312452 2024J0100000675 100.00
JHN5500 20004 660513015261 MOHD ISA BIN SULAIMAN
660513015261
NO,9 JALAN RAHA UDANG LARKIN JAYA, 80350 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
280115
2024-02-28 09:14:37 2024-04-07 1 bulan BP2024313148 2024J0100001512 100.00
JHN5500 20226 660513015261 MOHD ISA BIN SULAIMAN
660513015261
NO,9 JALAN RAHA UDANG LARKIN JAYA, 80350 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
280115
2024-03-31 08:32:38 2024-05-08 1 bulan BP2024314041 2024J0100002056 100.00
JHN5500 20464 660513015261 MOHD ISA BIN SULAIMAN
660513015261
NO,9 JALAN RAHA UDANG LARKIN JAYA, 80350 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
280115
2024-05-06 14:36:31 2024-06-08 1 bulan BP2024315413 2024J0100002532 100.00
JHN5500 20508 660513015261 MOHD ISA BIN SULAIMAN
660513015261
NO,9 JALAN RAHA UDANG LARKIN JAYA, 80350 JOHOR BAHRU
JOHOR
aktif 0
281098
2024-05-26 15:30:36 2024-07-09 1 bulan BP2024316234 2024J0100002650 100.00

Jumlah Keseluruhan

1,900.00