Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : MEDAN KLEBANGRESTU

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
JVA5540 14696 970405385111 SHARMA A/L SARAVESWARAN
970405385111
NO.82,HALA 1 KLEBANG RESTU MEDAN KLEBANGRESTU 31200 CHEMOR
PERAK
aktif 0
281098
2022-06-28 08:16:27 2022-09-26 3 bulan BP2022282267 2022K1400000071 300.00
JVA5540 15348 970405385111 SHARMA A/L SARAVESWARAN
970405385111
NO.82,HALA 1 KLEBANG RESTU MEDAN KLEBANGRESTU 31200 CHEMOR
PERAK
aktif 0
281096
2022-09-25 14:24:31 2022-12-26 3 bulan BP2022290534 2022K1400000631 300.00

Jumlah Keseluruhan

600.00