Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : RUMAH ISKANDAR MALAYSIA

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
WC2630N 18752 940109015872 NURALIA BINTI MOHD PAUZI
940109015872
B4-1-05,JALAN PRISMA 2 RUMAH ISKANDAR MALAYSIA 79200 ISKANDAR PUTERI
JOHOR
aktif 0
281098
2023-09-27 13:37:43 2023-10-27 1 bulan BP2023308140 2023J0100004848 100.00
WC2630N 19070 940109015872 NURALIA BINTI MOHD PAUZI
940109015872
B4-1-05,JALAN PRISMA 2 RUMAH ISKANDAR MALAYSIA 79200 ISKANDAR PUTERI
JOHOR
aktif 0
281098
2023-10-31 14:51:56 2023-11-30 1 bulan BP2023309180 2023J0100005505 100.00
WC2630N 19488 940109015872 NURALIA BINTI MOHD PAUZI
940109015872
B4-1-05,JALAN PRISMA 2 RUMAH ISKANDAR MALAYSIA 79200 ISKANDAR PUTERI
JOHOR
aktif 0
281098
2023-12-11 09:37:56 2024-01-10 1 bulan BP2023310825 2023J0100006246 100.00
WC2630N 19750 940109015872 NURALIA BINTI MOHD PAUZI
940109015872
B4-1-05,JALAN PRISMA 2 RUMAH ISKANDAR MALAYSIA 79200 ISKANDAR PUTERI
JOHOR
aktif 0
280115
2024-01-15 10:27:22 2024-02-14 1 bulan BP2024312011 2024J0100000485 100.00
WC2630N 19988 940109015872 NURALIA BINTI MOHD PAUZI
940109015872
B4-1-05,JALAN PRISMA 2 RUMAH ISKANDAR MALAYSIA 79200 ISKANDAR PUTERI
JOHOR
aktif 0
280115
2024-02-20 09:42:38 2024-03-21 1 bulan BP2024313017 2024J0100001125 100.00
WC2630N 20210 940109015872 NURALIA BINTI MOHD PAUZI
940109015872
B4-1-05,JALAN PRISMA 2 RUMAH ISKANDAR MALAYSIA 79200 ISKANDAR PUTERI
JOHOR
aktif 0
280115
2024-03-21 10:22:35 2024-04-21 1 bulan BP2024313814 2024J0100002000 100.00

Jumlah Keseluruhan

600.00