Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : SEREMBAN2

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
WPV9877 10608 830923055345 DALLEN A/L C.SINNA RAJA
830923055345
612,JALAN S2D21, CITY HOME, SEREMBAN2 70300 SEREMBAN
NEGERI SEMBILAN
tamat 0
280102
2019-07-17 12:22:28 2019-10-15 3 bulan BP2019193829 2019J0700025329 300.00
WPV9877 11223 830923055345 DALLEN A/L C.SINNA RAJA
830923055345
612,JALAN S2D21, CITY HOME, SEREMBAN2 70300 SEREMBAN
NEGERI SEMBILAN
tamat 0
280111
2019-10-15 11:29:17 2020-01-14 3 bulan BP2019202623 2019J0500016614 300.00
WPV9877 11979 830923055345 DALLEN A/L C.SINNA RAJA
830923055345
612,JALAN S2D21, CITY HOME, SEREMBAN2 70300 SEREMBAN
NEGERI SEMBILAN
tamat 0
280111
2020-01-13 09:10:51 2020-04-14 3 bulan BP2020214059 2020J0700002950 300.00

Jumlah Keseluruhan

900.00