Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : SUNGAI UDANG

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
PNX3823 17410 950328076164 EING GAIK FENG
950328076164
MK 10 1912 SUNGAI UDANG 14310 NIBONG TEBAL
PULAU PINANG
aktif 0
280115
2023-05-07 11:17:57 2023-06-06 1 bulan BP2023303888 2023K1400000793 100.00
PNX3823 17682 950328076164 EING GAIK FENG
950328076164
MK 10 1912 SUNGAI UDANG 14310 NIBONG TEBAL
PULAU PINANG
aktif 0
280115
2023-06-04 09:34:34 2023-07-07 1 bulan BP2023304648 2023K1300000649 100.00
PNX3823 17976 950328076164 EING GAIK FENG
950328076164
MK 10 1912 SUNGAI UDANG 14310 NIBONG TEBAL
PULAU PINANG
aktif 0
280115
2023-07-03 10:44:19 2023-08-07 1 bulan BP2023305638 2023K1300001017 100.00
PNX3823 18379 950328076164 EING GAIK FENG
950328076164
MK 10 1912 SUNGAI UDANG 14310 NIBONG TEBAL
PULAU PINANG
aktif 0
280115
2023-08-06 12:04:39 2023-09-07 1 bulan BP2023306731 2023K1300001553 100.00
PNX3823 18510 950328076164 EING GAIK FENG
950328076164
MK 10 1912 SUNGAI UDANG 14310 NIBONG TEBAL
PULAU PINANG
aktif 0
280115
2023-09-03 12:21:50 2023-10-08 1 bulan BP2023307396 2023K1400001194 100.00
PNX3823 18913 950328076164 EING GAIK FENG
950328076164
MK 10 1912 SUNGAI UDANG 14310 NIBONG TEBAL
PULAU PINANG
aktif 0
280115
2023-10-08 09:12:02 2023-11-08 1 bulan BP2023308448 2023K1300002259 100.00

Jumlah Keseluruhan

600.00