Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : TAMAN BAHAGIA

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
JLG5131 4339 900808015605 GOH CHIN ANN
900808015605
NO 9 TAMAN BAHAGIA 82000 PONTIAN
JOHOR
004409 tamat 0
921009016954
2017-12-18 16:27:06 2018-03-18 3 bulan BP2017106342 2017J0800015174 300.00
JLS987 4481 700607016082 LEE SAM LAN
700607016082
NO 38 JALAN MURNI TAMAN BAHAGIA 81400 SENAI
JOHOR
004557 tamat 0
921009016954
2018-01-11 09:32:03 2018-04-11 3 bulan BP2018112236 2018J0800001085 300.00
JLS987 5863 700607016082 LEE SAM LAN
700607016082
NO 38 JALAN MURNI TAMAN BAHAGIA 81400 SENAI
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-04-11 13:15:18 2018-07-11 3 bulan BP2018129786 2018J0800008298 300.00
JLS987 6494 700607016082 LEE SAM LAN
700607016082
NO 38 JALAN MURNI TAMAN BAHAGIA 81400 SENAI
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-07-10 10:20:44 2018-10-10 3 bulan BP2018143973 2018J0800014909 300.00
JLS987 7113 700607016082 LEE SAM LAN
700607016082
NO 38 JALAN MURNI TAMAN BAHAGIA 81400 SENAI
JOHOR
tamat 0
270168
2018-10-08 12:54:18 2019-01-09 3 bulan BP2018158880 2018J0800023320 300.00
JLS987 7742 700607016082 LEE SAM LAN
700607016082
NO 38 JALAN MURNI TAMAN BAHAGIA 81400 SENAI
JOHOR
tamat 0
270168
2019-01-08 07:32:55 2019-04-10 3 bulan BP2019171568 2019J0800000081 300.00
JLS987 9909 700607016082 LEE SAM LAN
700607016082
NO 38 JALAN MURNI TAMAN BAHAGIA 81400 SENAI
JOHOR
tamat 0
280111
2019-04-24 12:09:55 2019-07-23 3 bulan BP2019185551 2019J0700018389 300.00
JLS987 10646 700607016082 LEE SAM LAN
700607016082
NO 38 JALAN MURNI TAMAN BAHAGIA 81400 SENAI
JOHOR
tamat 0
281092
2019-07-23 12:42:00 2019-10-22 3 bulan BP2019194452 2019J0600013339 300.00
JLS987 11249 700607016082 LEE SAM LAN
700607016082
NO 38 JALAN MURNI TAMAN BAHAGIA 81400 SENAI
JOHOR
tamat 0
280111
2019-10-21 10:00:49 2020-01-21 3 bulan BP2019203455 2019J0700036738 300.00
JLS987 12138 700607016082 LEE SAM LAN
700607016082
NO 38 JALAN MURNI TAMAN BAHAGIA 81400 SENAI
JOHOR
tamat 0
280107
2020-01-19 15:50:31 2020-04-21 3 bulan BP2020214912 2020J0600003984 300.00

Jumlah Keseluruhan

3,000.00