Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : TAMAN ISKANDAR

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
JHJ828 3646 900225015320 GOH SI HUI
900225015320
NO 198, JALAN INANG TAMAN ISKANDAR 80050 JOHOR BAHRU
JOHOR
003705 tamat 0
921009016954
2017-09-07 10:59:09 2017-12-06 3 bulan BP201792057 2017J0800009392 300.00
JEL9456 3733 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
003796 tamat 0
921009016954
2017-09-26 09:48:27 2017-12-26 3 bulan BP201794019 2017J0800010102 300.00
JFB298 3845 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
003913 tamat 0
921009016954
2017-10-16 09:26:42 2018-01-17 3 bulan BP201796692 2017J0800011174 300.00
JEP5332 3846 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
003914 tamat 0
921009016954
2017-10-16 09:28:21 2018-01-17 3 bulan BP201796693 2017J0800011175 300.00
JHJ828 4281 900225015320 GOH SI HUI
900225015320
NO 198, JALAN INANG TAMAN ISKANDAR 80050 JOHOR BAHRU
JOHOR
004352 tamat 0
921009016954
2017-12-11 15:37:17 2018-03-11 3 bulan BP2017104394 2017J0800014541 300.00
JEL9456 4396 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
004472 tamat 0
921009016954
2018-01-02 09:35:09 2018-04-02 3 bulan BP2018109851 2018J0800000116 300.00
JEP5332 5185 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
004577 tamat 0
921009016954
2018-01-16 09:49:21 2018-04-18 3 bulan BP2018113194 2018J0800001516 300.00
JFB298 5186 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
004578 tamat 0
921009016954
2018-01-16 09:50:41 2018-04-18 3 bulan BP2018113195 2018J0800001515 300.00
JPF7521 5669 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
005030 tamat 0
921009016954
2018-03-11 12:22:39 2018-06-09 3 bulan BP2018124013 2018J0800006285 300.00
JFB298 5901 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-04-17 09:52:15 2018-07-18 3 bulan BP2018130643 2018J0800008739 300.00
JEP5332 5903 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-04-17 10:02:26 2018-07-16 3 bulan BP2018130649 2018J0800008743 5.00
JGS5037 5935 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-04-23 11:41:28 2018-07-22 3 bulan BP2018131786 2018J0800009193 300.00
JEL9456 5955 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-04-26 14:41:46 2018-07-25 3 bulan BP2018132654 2018J0800009545 300.00
JPF7521 6306 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-06-11 08:48:33 2018-09-09 3 bulan BP2018139471 2018J0800012656 300.00
JEL9456 6580 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-07-23 13:52:12 2018-10-24 3 bulan BP2018147157 2018J0800016427 300.00
JGS5037 6581 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-07-23 13:55:27 2018-10-21 3 bulan BP2018147160 2018J0800016426 300.00
JFB298 6582 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-07-23 13:56:33 2018-10-21 3 bulan BP2018147161 2018J0800016425 300.00
JEP5332 6583 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-07-23 13:57:21 2018-10-21 3 bulan BP2018147162 2018J0800016424 300.00
JER9049 7001 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-09-23 11:08:11 2018-12-22 3 bulan BP2018156534 2018J0800021795 300.00
JPF7521 7075 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
270168
2018-10-03 11:30:02 2019-01-01 3 bulan BP2018158426 2018J0800022928 300.00
JEL9456 7222 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
270168
2018-10-24 12:54:09 2019-01-23 3 bulan BP2018160807 2018J0800024521 300.00
JFB298 7223 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
270168
2018-10-24 12:54:57 2019-01-22 3 bulan BP2018160808 2018J0800024520 300.00
JGS5037 7224 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
270168
2018-10-24 12:55:21 2019-01-22 3 bulan BP2018160810 2018J0800024518 300.00
JEP5332 7225 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
270168
2018-10-24 12:55:54 2019-01-22 3 bulan BP2018160811 2018J0800024519 300.00
JPF7521 7748 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
281089
2019-01-09 10:16:20 2019-04-09 3 bulan BP2019171750 2019J0700001169 300.00
JGS5037 9172 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280129
2019-01-23 09:31:50 2019-04-23 3 bulan BP2019173126 2019J0700002849 300.00
JEL9456 9173 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280129
2019-01-23 09:34:03 2019-04-24 3 bulan BP2019173128 2019J0700002850 300.00
JEP5332 9174 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280129
2019-01-23 09:35:20 2019-04-23 3 bulan BP2019173129 2019J0700002851 300.00
JFB298 9176 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280129
2019-01-23 09:41:08 2019-04-23 3 bulan BP2019173131 2019J0700002848 300.00
JPF7521 9837 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280110
2019-04-11 09:46:48 2019-07-10 3 bulan BP2019183658 2019J0600001341 300.00
JFB298 9904 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280111
2019-04-24 09:24:26 2019-07-23 3 bulan BP2019185485 2019J0600003252 300.00
JEL9456 9905 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280111
2019-04-24 09:25:34 2019-07-24 3 bulan BP2019185486 2019J0600003251 300.00
JGS5037 9906 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280111
2019-04-24 09:26:30 2019-07-23 3 bulan BP2019185487 2019J0600003253 300.00
JEP5332 9907 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280111
2019-04-24 09:27:14 2019-07-23 3 bulan BP2019185488 2019J0600003254 300.00
JPF7521 10557 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280101
2019-07-11 08:58:19 2019-10-09 3 bulan BP2019193047 2019J0400005849 300.00
JEL9456 10625 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280102
2019-07-21 10:08:50 2019-10-23 3 bulan BP2019194128 2019J0600012731 300.00
JGS5037 10626 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280102
2019-07-21 10:09:37 2019-10-22 3 bulan BP2019194129 2019J0600012730 300.00
JEP5332 10627 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280102
2019-07-21 10:11:56 2019-10-22 3 bulan BP2019194130 2019J0600012729 300.00
JFB298 10628 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280102
2019-07-21 10:12:39 2019-10-22 3 bulan BP2019194131 2019J0600012728 300.00
JFB298 11276 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280111
2019-10-28 13:49:29 2020-01-26 3 bulan BP2019204139 2019J0700037178 300.00
JPF7521 11277 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280111
2019-10-28 13:50:17 2020-01-26 3 bulan BP2019204140 2019J0700037175 300.00
JEP5332 11278 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280111
2019-10-28 13:51:06 2020-01-26 3 bulan BP2019204141 2019J0700037176 300.00
JGS5037 11279 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280111
2019-10-28 13:51:43 2020-01-26 3 bulan BP2019204143 2019J0700037177 300.00
JEL9456 11280 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280111
2019-10-28 14:00:34 2020-01-26 3 bulan BP2019204147 2019J0700037181 300.00
JPF7521 12346 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280099
2020-02-02 10:29:34 2020-05-02 3 bulan BP2020216636 2020J0600006964 300.00
JEL9456 12347 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280099
2020-02-02 10:30:31 2020-05-02 3 bulan BP2020216639 2020J0600006963 300.00
JGS5037 12348 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280099
2020-02-02 10:31:35 2020-05-02 3 bulan BP2020216640 2020J0600006962 300.00
JEP5332 12349 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280099
2020-02-02 10:32:27 2020-05-02 3 bulan BP2020216641 2020J0600006961 300.00
JFB298 12350 660725016303 tan chin ngee
660725016303
151 ljln pasir pelangi TAMAN ISKANDAR 80500 JOHOR BAHRU
JOHOR
tamat 0
280099
2020-02-02 10:33:05 2020-05-02 3 bulan BP2020216643 2020J0600006960 300.00

Jumlah Keseluruhan

14,405.00