Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : TAMAN MAWAR, JALAN PARIT MESJID

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
JKA7048 14732 581226015845 CHUA SAM YANG
581226015845
NO 2120 TAMAN MAWAR, JALAN PARIT MESJID 82000 PONTIAN
JOHOR
aktif 0
281096
2022-07-03 09:29:19 2022-10-01 3 bulan BP2022282996 2022J0100001009 300.00
JKA7048 15393 581226015845 CHUA SAM YANG
581226015845
NO 2120 TAMAN MAWAR, JALAN PARIT MESJID 82000 PONTIAN
JOHOR
aktif 0
281098
2022-09-29 09:13:21 2022-12-31 3 bulan BP2022290949 2022J0100005240 300.00
JKA7048 15854 581226015845 CHUA SAM YANG
581226015845
NO 2120 TAMAN MAWAR, JALAN PARIT MESJID 82000 PONTIAN
JOHOR
aktif 0
281098
2023-01-02 09:31:15 2023-02-01 1 bulan BP2023300202 2023J0100000085 100.00
JKA7048 16321 581226015845 CHUA SAM YANG
581226015845
NO 2120 TAMAN MAWAR, JALAN PARIT MESJID 82000 PONTIAN
JOHOR
aktif 0
281098
2023-01-31 09:25:11 2023-03-04 1 bulan BP2023301016 2023J0100001010 100.00
JKA7048 16727 581226015845 CHUA SAM YANG
581226015845
NO 2120 TAMAN MAWAR, JALAN PARIT MESJID 82000 PONTIAN
JOHOR
aktif 0
281098
2023-03-05 11:22:29 2023-04-04 1 bulan BP2023302486 2023J0100001712 100.00
JKA7048 17182 581226015845 CHUA SAM YANG
581226015845
NO 2120 TAMAN MAWAR, JALAN PARIT MESJID 82000 PONTIAN
JOHOR
aktif 0
281098
2023-04-09 08:43:07 2023-05-09 1 bulan BP2023303386 2023J0100002334 100.00

Jumlah Keseluruhan

1,000.00