Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : TAMAN MEGAH

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
WXW5190 10962 850919016499 TAN SU YE
850919016499
NO 2, JALAN MEGAH 14 TAMAN MEGAH 82000 PONTIAN
JOHOR
tamat 0
280115
2019-09-08 14:54:50 2019-12-07 3 bulan BP2019198692 2019J0500014515 300.00
JPH4464 10963 850919016499 TAN SU YE
850919016499
NO 2, JALAN MEGAH 14 TAMAN MEGAH 82000 PONTIAN
JOHOR
tamat 0
280115
2019-09-08 14:55:22 2019-12-07 3 bulan BP2019198693 2019J0500014514 300.00
JTM8959 11309 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
280102
2019-11-04 10:09:47 2020-02-02 3 bulan BP2019204623 2019J0700037600 300.00
JHL969 11310 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
280102
2019-11-04 10:11:02 2020-02-02 3 bulan BP2019204624 2019J0700037599 300.00
WXW5190 11580 850919016499 TAN SU YE
850919016499
NO 2, JALAN MEGAH 14 TAMAN MEGAH 82000 PONTIAN
JOHOR
tamat 0
280115
2019-12-02 11:11:49 2020-03-07 3 bulan BP2019208403 2019J0700039747 300.00
JPH4464 11581 850919016499 TAN SU YE
850919016499
NO 2, JALAN MEGAH 14 TAMAN MEGAH 82000 PONTIAN
JOHOR
tamat 0
280115
2019-12-02 11:14:20 2020-03-07 3 bulan BP2019208405 2019J0700039748 300.00
JPH4464 12491 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
280115
2020-02-17 10:24:16 2020-05-17 3 bulan BP2020218402 2020J0600011328 300.00
WXW5190 12492 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
280115
2020-02-17 10:24:50 2020-05-17 3 bulan BP2020218403 2020J0600011329 300.00
JTM8959 12493 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
280115
2020-02-17 10:25:28 2020-05-17 3 bulan BP2020218404 2020J0600011331 300.00
JPX1917 12494 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
280115
2020-02-17 10:26:41 2020-05-17 3 bulan BP2020218405 2020J0600011330 300.00
JLW6757 12582 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
280111
2020-03-02 15:39:25 2020-05-31 3 bulan BP2020220112 2020J0600016307 300.00
JTM8959 13000 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
281096
2020-07-06 12:35:18 2020-10-04 3 bulan BP2020226720 2020J0100000306 300.00
JPX1917 13001 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
281096
2020-07-06 12:36:37 2020-10-04 3 bulan BP2020226721 2020J0100000305 300.00
WXW5190 13002 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
281096
2020-07-06 12:37:24 2020-10-04 3 bulan BP2020226722 2020J0100000304 300.00
JPH4464 13003 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
281096
2020-07-06 12:37:59 2020-10-04 3 bulan BP2020226723 2020J0100000303 300.00
JPX1917 13303 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
281098
2020-09-21 10:34:51 2021-01-03 3 bulan BP2020234895 2020J0100003690 300.00
WXW5190 13304 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
281098
2020-09-21 10:35:35 2021-01-03 3 bulan BP2020234896 2020J0100003691 300.00
JPH4464 13305 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
281098
2020-09-21 10:36:07 2021-01-03 3 bulan BP2020234897 2020J0100003692 300.00
JTM8959 13306 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
281098
2020-09-21 10:36:45 2021-01-03 3 bulan BP2020234898 2020J0100003693 300.00
JPH4464 13636 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
281098
2021-01-04 10:56:43 2021-04-04 3 bulan BP2021245253 2021J0100000120 300.00
JTM8959 13637 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
281098
2021-01-04 10:57:19 2021-04-04 3 bulan BP2021245255 2021J0100000117 300.00
WXW5190 13638 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
281098
2021-01-04 10:57:57 2021-04-04 3 bulan BP2021245256 2021J0100000118 300.00
JPX1917 13639 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
281098
2021-01-04 10:58:25 2021-04-04 3 bulan BP2021245258 2021J0100000119 300.00
JTM8959 14371 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
281096
2021-04-05 08:19:48 2021-07-04 3 bulan BP2021252193 2021J0100003171 300.00
JPH4464 14372 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
281096
2021-04-05 08:20:35 2021-07-04 3 bulan BP2021252194 2021J0100003172 300.00
JPX1917 14373 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
281096
2021-04-05 08:21:47 2021-07-04 3 bulan BP2021252196 2021J0100003173 300.00
WXW5190 14374 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
tamat 0
281096
2021-04-05 08:22:48 2021-07-04 3 bulan BP2021252197 2021J0100003174 300.00
JPH4464 14691 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
aktif 0
281098
2022-06-27 13:10:21 2022-09-25 3 bulan BP2022282188 2022J0100000940 300.00
JPX1917 14692 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
aktif 0
281098
2022-06-27 13:11:01 2022-09-25 3 bulan BP2022282190 2022J0100000941 300.00
WXW5190 14693 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
aktif 0
281098
2022-06-27 13:11:36 2022-09-25 3 bulan BP2022282191 2022J0100000942 300.00
JPG5512 14694 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
aktif 0
281098
2022-06-27 13:12:21 2022-09-25 3 bulan BP2022282192 2022J0100000943 300.00
JPH4464 15323 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
aktif 0
281098
2022-09-19 11:15:49 2022-12-25 3 bulan BP2022290022 2022J0100004801 300.00
JPX1917 15324 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
aktif 0
281098
2022-09-19 11:16:17 2022-12-25 3 bulan BP2022290023 2022J0100004802 300.00
WXW5190 15325 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
aktif 0
281098
2022-09-19 11:16:45 2022-12-25 3 bulan BP2022290024 2022J0100004803 300.00
JPG5512 15326 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
aktif 0
281098
2022-09-19 11:17:10 2022-12-25 3 bulan BP2022290026 2022J0100004804 300.00
JPG5512 16122 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
aktif 0
281098
2023-01-10 15:28:47 2023-02-09 1 bulan BP2023300595 2023J0100000649 100.00
WXW5190 16123 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
aktif 0
281098
2023-01-10 15:29:14 2023-02-09 1 bulan BP2023300596 2023J0100000650 100.00
JPH4464 16124 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
aktif 0
281098
2023-01-10 15:29:41 2023-02-09 1 bulan BP2023300597 2023J0100000651 100.00
JPX1917 16125 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
aktif 0
281098
2023-01-10 15:30:03 2023-02-09 1 bulan BP2023300598 2023J0100000652 100.00
JPX1917 16533 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
aktif 0
281098
2023-02-13 08:56:13 2023-03-15 1 bulan BP2023301468 2023J0100001372 100.00
WXW5190 16534 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
aktif 0
281098
2023-02-13 08:56:42 2023-03-15 1 bulan BP2023301469 2023J0100001373 100.00
WXW5190 16967 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
aktif 0
281098
2023-03-20 12:31:53 2023-04-19 1 bulan BP2023302921 2023J0100002058 100.00
JPX1917 16968 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
aktif 0
281098
2023-03-20 12:32:16 2023-04-19 1 bulan BP2023302922 2023J0100002059 100.00
JPX1917 17422 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
aktif 0
281098
2023-05-08 08:44:52 2023-06-07 1 bulan BP2023303920 2023J0100002580 100.00
WXW5190 17423 860907435134 LIM SIN MEI
860907435134
no2 jalan megah 14 TAMAN MEGAH 82000 pontian
JOHOR
aktif 0
281098
2023-05-08 08:45:18 2023-06-07 1 bulan BP2023303921 2023J0100002581 100.00

Jumlah Keseluruhan

11,500.00