Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : TAMAN NUSAJAYA MAS 2/5

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
PMY7832 4329 7310650H TERRY TOH KWANG HUAT
7310650H
NO 6, JALAN NJM TAMAN NUSAJAYA MAS 2/5 81300 SKUDAI
JOHOR
004399 tamat 0
921009016954
2017-12-18 13:29:41 2018-03-18 3 bulan BP2017106235 2017J0800015119 300.00
JPP6913 4330 7310650H TERRY TOH KWANG HUAT
7310650H
NO 6, JALAN NJM TAMAN NUSAJAYA MAS 2/5 81300 SKUDAI
JOHOR
004400 tamat 0
921009016954
2017-12-18 13:31:18 2018-03-18 3 bulan BP2017106236 2017J0800015120 300.00
JPP6913 5741 7310650H TERRY TOH KWANG HUAT
7310650H
NO 6, JALAN NJM TAMAN NUSAJAYA MAS 2/5 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-03-20 14:51:43 2018-06-18 3 bulan BP2018125661 2018J0800006947 300.00
JPP6913 6361 7310650H TERRY TOH KWANG HUAT
7310650H
NO 6, JALAN NJM TAMAN NUSAJAYA MAS 2/5 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-06-24 11:46:14 2018-09-22 3 bulan BP2018141029 2018J0800013478 300.00
JPP6913 7021 7310650H TERRY TOH KWANG HUAT
7310650H
NO 6, JALAN NJM TAMAN NUSAJAYA MAS 2/5 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-09-25 15:10:55 2018-12-24 3 bulan BP2018156998 2018J0800022165 300.00
JPP6913 7625 7310650H TERRY TOH KWANG HUAT
7310650H
NO 6, JALAN NJM TAMAN NUSAJAYA MAS 2/5 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
270168
2018-12-24 14:54:15 2019-03-25 3 bulan BP2018169836 2018J0700036463 300.00
JPP6913 9691 7310650H TERRY TOH KWANG HUAT
7310650H
NO 6, JALAN NJM TAMAN NUSAJAYA MAS 2/5 81300 SKUDAI
JOHOR
tamat 0
280105
2019-03-24 15:49:03 2019-06-24 3 bulan BP2019181392 2019J0700014381 300.00

Jumlah Keseluruhan

2,100.00