Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : TAMAN TIMOR

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
KBM9697 5237 880302355172 SIM WEI SHAN
880302355172
NO 19, JALAN TIMOR 8 TAMAN TIMOR 81300 SKUDAI
JOHOR
004636 tamat 0
921009016954
2018-01-22 14:31:15 2018-04-22 3 bulan BP2018114804 2018J0800002277 300.00
JHV8306 5291 670129015928 LIM SIEW TUAN
670129015928
NO 16, JALAN TIMOR 17 TAMAN TIMOR 81300 SKDUAI
JOHOR
004680 tamat 0
921009016954
2018-01-30 14:28:02 2018-04-30 3 bulan BP2018116737 2018J0800003120 300.00
JHV8306 5938 670129015928 LIM SIEW TUAN
670129015928
NO 16, JALAN TIMOR 17 TAMAN TIMOR 81300 SKDUAI
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-04-23 12:55:13 2018-07-30 3 bulan BP2018131821 2018J0800009210 300.00
JHV8306 6638 670129015928 LIM SIEW TUAN
670129015928
NO 16, JALAN TIMOR 17 TAMAN TIMOR 81300 SKDUAI
JOHOR
tamat 0
921009016954
2018-08-01 13:42:57 2018-10-30 3 bulan BP2018149457 2018J0800017460 300.00
JHV8306 7264 670129015928 LIM SIEW TUAN
670129015928
NO 16, JALAN TIMOR 17 TAMAN TIMOR 81300 SKDUAI
JOHOR
tamat 0
270168
2018-10-31 14:44:37 2019-01-29 3 bulan BP2018161745 2018J0800025146 300.00

Jumlah Keseluruhan

1,500.00