Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : TAMAN UTAMA GRISEK

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
JTG5203 18734 900222015800 TANALACUMI A/P RAMACHANDRAN
900222015800
NO.13,JALAN UTAMA 4 TAMAN UTAMA GRISEK 84700 TANGKAK
JOHOR
aktif 0
281098
2023-09-24 11:37:37 2023-10-24 1 bulan BP2023308047 2023J0100004790 100.00
JTG5203 19028 900222015800 TANALACUMI A/P RAMACHANDRAN
900222015800
NO.13,JALAN UTAMA 4 TAMAN UTAMA GRISEK 84700 TANGKAK
JOHOR
aktif 0
280115
2023-10-26 12:35:00 2023-11-25 1 bulan BP2023309041 2023K1300002627 100.00

Jumlah Keseluruhan

200.00