Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : dataran larkin 2

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
JJJ5218 11765 830629145315 PRABU NARAYANAN
830629145315
11-1 larkin jaya 2 dataran larkin 2 82100 johor bharu
JOHOR
tamat 0
280111
2019-12-29 13:12:03 2020-03-28 3 bulan BP2019211536 2019J0700041807 300.00

Jumlah Keseluruhan

300.00