Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : kampung tanjung sengkawang

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
JQM5419 15751 980709017042 NUR ATIKA BINTI ATTA
980709017042
tl kts 52/1,jalan utama kampung tanjung sengkawang 85000 segamat
johor
aktif 0
281098
2022-11-07 14:29:22 2022-12-07 1 bulan BP2022294685 2022J0100006644 100.00
JQM5419 15916 980709017042 NUR ATIKA BINTI ATTA
980709017042
tl kts 52/1,jalan utama kampung tanjung sengkawang 85000 segamat
johor
aktif 0
281098
2023-01-03 10:26:50 2023-02-02 1 bulan BP2023300316 2023J0100000208 100.00
JQM5419 16407 980709017042 NUR ATIKA BINTI ATTA
980709017042
tl kts 52/1,jalan utama kampung tanjung sengkawang 85000 segamat
johor
aktif 0
281098
2023-02-02 11:25:09 2023-03-05 1 bulan BP2023301160 2023J0100001107 100.00
JQM5419 16673 980709017042 NUR ATIKA BINTI ATTA
980709017042
tl kts 52/1,jalan utama kampung tanjung sengkawang 85000 segamat
johor
aktif 0
280115
2023-03-01 15:18:21 2023-04-05 1 bulan BP2023302340 2023K1400000396 100.00

Jumlah Keseluruhan

400.00