Senarai Pas Bulanan Untuk Alamat2 : taman kami a

no plat id_permohonan no kp nama(no_kp) alamat1 alamat2 poskod bandar, negeri no siri status pas status free keyin oleh catatan dt mohon dt tamat tempoh no bilpelbagai no resit bayaran
MAH2133 17271 900126086182 NEOH SEOK FANG
900126086182
497,jalan taman kami taman kami a 34000 TAIPING
perak
aktif 0
281098
2023-04-18 12:03:57 2023-05-18 1 bulan BP2023303633 2023J0100002436 100.00
MAH2133 17586 900126086182 NEOH SEOK FANG
900126086182
497,jalan taman kami taman kami a 34000 TAIPING
perak
aktif 0
280115
2023-05-18 12:45:13 2023-06-18 1 bulan BP2023304203 2023J0300007821 100.00
MAH2133 18266 900126086182 NEOH SEOK FANG
900126086182
497,jalan taman kami taman kami a 34000 TAIPING
perak
aktif 0
281098
2023-08-02 13:12:38 2023-09-01 1 bulan BP2023306588 2023J0100004044 100.00

Jumlah Keseluruhan

300.00